Martinson songs

Colleagues, Students & Friends

Sånger till texter av Harry Martinson och August Strindberg

Harry Martinson var en av de första författare vars dikter tog tag i mig på ett sätt som liknar musik och måleri. Styrkan i den känslomässiga upplevelse dikterna ger har kanske med kopplingen till det egna modersmålet att göra. Ordens klang har en sådan precision, deras sammansättning lyckas förmedla så överraskande insikter och så vackra bilder. Men framför allt attraheras jag av njutningen i språket och dess möjligheter. Lusten att tonsätta dessa redan fulländade texter kan möjligen ursäktas med kärleken till dem och önskan att umgås med dem på ett personligt plan som också måste förbli just personligt. Jag hoppas mina tolkningar kan vara till glädje även för er som läser dikterna med andra ögon och öron. Klicka här om du vill lyssna.

Här nedan fyra Pdf-filer. De första är mina tonsättningar av Harry Martinsons "Svårmodet" och "Stunden". De andra är en sättning av melodin till en text av August Strindberg; "Välkommen åter snälla sol" ur "Ordalek och Småkonst". Ulrika Nielsen, en f.d. medlem i Göteborgs Symfoniska kör, vände sig 2009 till mig med en ovanlig förfrågan. Hennes farmors far, Hakon Wigert-Lundström, skapade en melodi till dikten av Strindberg. Denna melodi har sedan förts vidare i släkten genom muntlig tradition men aldrig blivit nedtecknad eller harmoniserad. Ulrika bad mig göra just detta. En fin melodi tycker jag och presenterar den på detta sätt. Texten kommer ur den långa dikten Trefaldighetsnatten; och är en visa som sjungs av barnen utanför Källarsalen på Fagervik om aftonen.

Svårmodet

Stunden

Välkommen åter snälla sol

Välkommen åter snälla sol S.A.B.

swedish flag
brittish flag